AVG

Waarom wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben

 

Om onze klanten te kunnen identificeren en verifiëren heeft FFD een wettelijke verplichting om persoonlijke gegevens te verzamelen. Dit omvat het hebben door afschriften van identiteitsbewijzen of andere identificerende documenten. Om onze diensten te kunnen aanbieden, dient FFD aan verschillende wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen.

Aanvullend kunnen wij marktonderzoek en bedrijfsanalyses uitvoeren met informatie die wij van onze klanten hebben verzameld. Dit doen wij alleen nadat de persoonlijke gegevens zijn geanonimiseerd zodat de gegevens niet langer gebruikt kunnen worden om u als persoon te identificeren.

 

 
 
Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

 

FFD is verantwoordelijk voor het verzamelen en administreren van uw persoonlijke gegevens. Om onze diensten te kunnen aanbieden kan het noodzakelijk zijn om gegevens te delen binnen de groep waar FFD  onderdeel van is. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat technische problemen snel opgelost kunnen worden door het relevante team. Alle persoonlijke gegevens die binnen de groep gedeeld kunnen worden zullen op dezelfde strikt vertrouwelijke wijze worden behandeld alsof de gegevens zich nog binnen FFD begeven.

In het geval dat het nodig is kan FFD  informatie overbrengen naar een vertrouwde derde partij.

 

 
 
Hoelang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

 

FFD zal uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang als verplicht is gesteld door de wet, regelgeving of contractuele verplichtingen. Afhankelijk van het type informatie, geldt in de meeste situaties dat wij verplicht zijn de gegevens voor vijf tot zeven jaar te bewaren vanaf de datum dat wij niet langer onze diensten aanbieden aan u als klant.

 
 
Wat zijn uw rechten als klant?

Als klant heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om FFD  inzicht te vragen in wat voor informatie wij van u hebben, ons te vragen uw incorrecte persoonlijke gegevens te rectificeren, bezwaar te maken tegen of beperking aan te vragen omtrent het verwerken van uw persoonlijke gegevens en het recht om het overbrengen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Voor meer informatie omtrent uw rechten kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.