BTW

Indien de relatie tussen u en uw opdrachtgever geen dienstbetrekking is, handelt u als zelfstandige in het economisch verkeer. Dat wil zeggen dat u voor uw werkzaamheden aan uw opdrachtgever een factuur uit moet reiken (indien dit geen particulier is). Aan een factuur worden een aantal eisen gesteld. In ieder geval dient het volgende op de factuur vermeld te zijn:

  • de datum van uitreiking;
  • het BTW-nummer waaronder de dienst, of levering verricht wordt;
  • de naam en het adres van de ondernemer én de afnemer;
  • welke dienst verricht is;
  • de datum waarop de dienst heeft plaatsgevonden, of wanneer dat meerdere dagen zijn, de datum waarop de dienst voltooid is; de vergoeding;
  • het toegepaste BTW tarief en het bedrag daarvan;
    Tevens moeten de facturen opeenvolgend genummerd zijn. Een verschreven, of onjuiste factuur moet dus bij de administratie bewaard blijven.