Fiscaal-Juridisch

Belastingaangifte is zonder twijfel de meest bekende dienst van een belastingadviseur. Bij FFD Administratie is dit echter slechts het eindproduct: aan de daadwerkelijk aangifte gaat een uitgebreid adviestraject vooraf. Met helicopterview en tegelijkertijd oog voor detail is ons doel uw belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld bij bedrijfsverplaatsing, bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging.

Bij het verplaatsen, opvolgen of beëindigen van een bedrijf komt een hoop kijken. Niet alleen moet de fiscale claim zo laag mogelijk worden gehouden, ook moet worden gekeken hoe de onderneming zo gunstig mogelijk overgaat. Nauwkeurige analyses van de fiscale bedrijfsafwikkeling en de privé situatie van zowel beëindiger als voortzetter zijn hierbij van belang.

Directeuren groot aandeelhouders (DGA) verdienen bij FFD Administratie speciale aandacht. Door hun positie van enerzijds ondernemer en anderzijds directeur / werknemer komen zij voor bijzondere fiscaal-juridische uitdagingen te staan, zoals de fictief loon regeling en de premieheffing volksverzekering / werknemersverzekering. Ook op dit gebied bieden wij deskundig advies.