Categorieën
Uncategorized

Box 3 Belastingplan 2024

Box-3-maatregelen in Belastingplan 2024

Om de scherpe kantjes van de huidige box-3-heffingen af te halen heeft het kabinet enkele maatregelen genoemd die mogelijk in het Belastingplan 2024 zullen worden opgenomen.

Drie van deze maatregelen zijn.

1. Aandelen in de tegoeden van een vereniging van eigenaren (VvE) en een derdenrekening bij een notaris zullen volgens deze maatregelen vanaf 2024 worden aangemerkt als ‘bank- en spaartegoed’. Door deze maatregel is voor eerder genoemde punten een lager fictief tatief van toepassing.

Op dit moment worden ze nog tot “Overige bezittingen” gerekend, waarvoor een fictief rendement geldt van 6,17% (2023) Voor “Bank- en Spaartegoeden” geldt een fictief rendement van 0,36% (2023)

2. Vorderingen en schulden tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarig kind worden niet meer als fiscaal gezien.

Hetgeen betekent dat zowel de schuld als de vordering niet meer in box 3 worden aangegeven.

Hierdoor verdwijnt het fictieve rendement op de vordering, zijnde 6,17% en verdwijnt tevens de fictieve aftrek van rente op de schulden van 2,57%

3. Er komt een verduidelijking in de berekeningsmethodiek voor het effectieve rendementspercentage van box 3 bij fiscale partners.

info@FFDadministratie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *