Categorieën
Uncategorized

Huurindexatie

Forse Huurindexatie

Bijna alle huurcontracten ( denk hierbij aan o.a. horeca, detailhandel en kantoorruimte) bevatten een bepaling welke een jaarlijkse huuraanpassing mogelijk maakt op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) (vaak ‘alle huishoudens’). Deze huuraanpassing loopt soms wel op tot circa 12% tot 15%.

Indien u wilt weten welke indexeringsdata van toepassing is? Raadpleeg dan altijd uw huurovereenkomst. Onder andere van belang is per welke datum indexatie mag plaatsvinden en wat formule is voor deze indexatie. Bij de huidige hoge inflatiecijfers kunt u dubbel getroffen worden:

U betaalt hogere energiekosten (die de hoge inflatie deels veroorzaken, maar al niet meer zo hoog zijn als ongeveer een jaar geleden) én een hogere huur vanwege de indexatie (mede veroorzaakt door deels hogere energiekosten).

Kerninflatiecijfer

Indien wordt uitgegaan van het kerninflatiecijfer ( dit wil zeggen, inflatie excl. energie- en voedselprijzen) dan wordt een reëler beeld bereikt. Verschillende brancheorganisaties hebben dit eerder bepleit namens de horeca en detailhandel. Voorgenoemde kunt u als argument gebruiken om te onderhandelen met de verhuurder ten aanzien van een eventuele huurindexatie. Indien u een beroep wilt doen op onvoorziene omstandigheden, dan zal deze niet snel slagen, omdat de indexering niet onvoorzien was. In uw huurovereenkomst zal immers juist wel voorzien zijn in een indexering.

Dus ‘afspraak is afspraak’ en dit valt daardoor onder het ondernemingsrisico.

Een rechter zal dan ook niet snel ingrijpen en treedt daarom eerst beslagen in contact met de verhuurder.

info@FFDadministratie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *