Categorieën
Uncategorized

Omzetten Fiscale Oudedagsreserve of Stakingswinst

Tijdig Fiscale Oudedagsreserve of Stakingswinst omzetten voor premieaftrek in 2022

Tot en met 2022 was het voor u als ondernemer mogelijk om jaarlijks een bepaald percentage af te trekken van de winst en toe te voegen aan de fiscale oudedagsreserve (FOR).

De benaming ‘reserve’ is misleidend omdat u, als ondernemer, over de opgebouwde FOR ooit inkomstenbelasting moet betalen. Indien u niets doet , dan moet u uiterlijk bij opheffing van uw onderneming ineens inkomstenbelasting betalen over de opgebouwde FOR.

Het is mogelijk om de heffing te spreiden en/of uitstellen. Dat doet u door een lijfrente aan te kopen bij een verzekeringsmaatschappij, of door storting van een bedrag op een geblokkeerde bankspaarrekening.

Met deze premie of inleg verlaagt u de FOR. Deze verlaging is belast, maar dit wordt gecompenseerd doordat het ingelegde bedrag aftrekbaar is. Zowel lijfrente als bankspaarproduct leveren u op termijn een jaarlijkse uitkering op, waarover u dan pas inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Wilt u de stand van uw FOR geheel of gedeeltelijk omzetten in een lijfrente bij een verzekeraar of een bankspaarproduct bij een bank, dan kunt u de inleg in de IB-aangifte 2022 nog aftrekken als u uiterlijk vóór 1 juli 2023 hebt betaald. Betalingen na 1 juli 2023 zijn in 2023 aftrekbaar.

Stakingslijfrente

Hebt u uw onderneming in 2022 gestaakt, dan moet u inkomstenbelasting betalen over de fiscale

winst die daarbij ontstaat, tegen het progressieve tarief van Box 1. U kunt die heffing uitstellen en/of spreiden door toepassing van de zogenoemde stakingslijfrenteaftrek.

De premie welke u voor een dergelijke lijfrente (of bankspaarproduct) betaalt is onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen in het stakingsjaar. De aftrek is wel gemaximeerd.

De hoogte hangt onder meer af van uw leeftijd op het stakingsmoment, de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid, de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen en de lijfrentepremies die u in voorgaande jaren al hebt afgetrokken.

Zorg ervoor dat u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2023 hebt betaald!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *